Mensen die u helpen - geestelijk verzorger

Na het afscheid

De geestelijk verzorger kan vaak nog enige tijd met u als ouders (samen of alleen) stil staan bij alles wat er gebeurd is. Alle gevoelens, gedachten, die bij u leven hebben aandacht nodig. De geestelijk verzorger kan uw gesprekspartner zijn, om stil te staan terug te kijken en ook vooruit te kijken naar een nieuwe, nog onzekere toekomst.

Betekenissen

In het contact met de geestelijk verzorger is er aandacht voor de betekenis die het leven van uw kind op u heeft en de betekenis die het gemis van uw kind nu op uw leven heeft.

Samen praten

U kunt samen praten over waar u hoop of kracht uit put, vanuit welk geloof of levensbeschouwing, en welke troost of steun u daarin zoekt of ondervindt.

De grote 'waarom-vraag'

Na het afscheid blijven ouders soms worstelen met de grote ‘waarom-vraag’. Een geestelijk verzorger is bij uitstek de deskundige om met u stil te staan bij deze vraag en bij andere grote levensvragen die u bezig kunnen houden.