Mensen die bij u kent van - school/dagbesteding

Na het afscheid

Op veel scholen wordt de herdenkingsplek in de school na enige tijd afgebouwd. Alle kaarten, tekeningen e.d. worden dan verzameld voor u om te bewaren. Betrokken leerkrachten en directie komen op een rustig moment bij u op bezoek om na te praten en alle herinneringen aan u te geven. Meestal nemen ze ook schoolwerk en -spullen van uw kind mee, als dat op school aanwezig is.

Onderdeel van de groep

In het primair onderwijs blijft er meestal een vaste herinneringsplek van uw kind in de klas. Kinderen willen hun overleden klasgenoot altijd blijven herinneren, tot het einde van groep 8. Een school die hier rekening mee houdt zorgt ervoor dat uw kind tot het laatst onderdeel blijft van de groep. Het kan zijn dat er een foto van uw kind een vaste plek krijgt, dat het tafeltje en de stoel blijven staan in het lokaal, of dat er een ander symbolisch monumentje voor uw kind wordt gemaakt. Vraag gerust aan de leerkrachten op welke manier zij ervoor zorgen dat uw kind in de groep zijn of haar plek houdt.

Vasthouden van het kluisje

In het voortgezet of beroepsonderwijs is meestal geen vaste herinneringsplek in de klas, omdat leerlingen niet in een vast lokaal les krijgen. Meestal wordt er gekozen voor een herinneringsplek op een andere plek binnen de school. Het is wel fijn als de school het kluisje van uw kind vasthoudt voor hem of haar, in ieder geval tot het eind van het schooljaar.

Een symbolische plek

Vaak wordt er ook gekozen om de herinnering van een overleden leerling symbolisch een plek te geven op school. Soms is dat een boom op het plein of een kunstwerk in de gang. Dit wordt vaak met een kort ritueel onthuld, waarvoor u ook uitgenodigd wordt. Natuurlijk heeft u ook een stem hierin. Geef aan wat u prettig vindt.