Uw gezin - partner

Na het afscheid

Ook na het afscheid heeft elke ouder andere behoeften. De één heeft behoefte om nog lange tijd thuis te zijn en de buitenwereld nog een tijd te ontlopen. De ander zoekt wellicht al snel afleiding buitenshuis, door te gaan werken of mensen op te zoeken. Het is voor elke ouder een zoektocht om weer ergens kracht te vinden om door te gaan. Geef elkaar de ruimte om te zoeken wat het beste helpt.

Momenten voor elkaar

Als u nog andere kinderen hebt, kan het zijn dat zij de enige reden zijn om ’s morgens op te staan, zeker in het begin. Juist als u er ook voor uw andere kind(eren) wilt zijn, kunt u uw partner soms uit het oog verliezen. Zorg dat u ook momenten met z’n tweeën hebt.

Het delen van emoties

Het komt voor dat het ouders moeilijk lukt om emoties met elkaar te delen. Soms is er ook nauwelijks energie meer om naar elkaar te luisteren. Wanneer dit tijdelijk het geval is, geef elkaar daarin dan de ruimte. Wanneer u merkt u dat u hierdoor verder van elkaar af komt te staan, vraag dan om professionele hulp. Een maatschappelijk werker, rouwtherapeut of psycholoog kan u helpen om elkaar beter te begrijpen op de meest kwetsbare momenten [link opnemen naar sites].

Blijvende verbondenheid

Bespreek met elkaar hoe u uiting wilt geven aan de blijvende verbondenheid met uw kind. Met foto’s, een gedenkplekje in de huiskamer of juist op een privéplekje in huis. Ook kunt u bespreken hoe u de geboortedag en de sterfdag van uw kind wilt herdenken, en met wie. Ook hierin geldt: volg uw eigen gevoel.

Respecteer elkaars grenzen

Er komt een moment dat u of uw partner weer behoefte heeft aan lichamelijke intimiteit. Het kan zijn dat u daar nog niet aan toe bent. Voel u niet schuldig als u geen behoefte heeft aan lichamelijke intimiteit. Bespreek dit met elkaar, zodat ieder zijn of haar grenzen hierin respecteren. Voel u ook niet schuldig als u wel behoefte heeft aan intimiteit, maar bespreek met uw partner wat het voor u betekent.