Mensen die u helpen - zorgverleners ziekenhuis/thuiszorg

Na het afscheid

Het kan zijn dat u na het overlijden, maar ook na het afscheid een deel van wat er gebeurd is rondom het overlijden van uw kind, niet meer bewust kunt herinneren. Voor elke ouder is het van belang om te weten wie er bij het overlijden van uw kind aanwezig is geweest en wat er volgens hen is gebeurd of hoe zij dit hebben ervaren. Als er zorgverleners of hulpverleners betrokken zijn geweest bij het overlijden, kan het helpen om hen te vragen wat er precies is gebeurd. Afhankelijk van de omstandigheden rondom het overlijden kan het gaan om artsen, verpleegkundigen, ambulancepersoneel, maar ook bijvoorbeeld politie.

Een nagesprek voeren

Meestal neemt een betrokken zorgverlener enige tijd na het afscheid van uw kind contact op voor een nagesprek. Als u op dat moment nog niet zover bent om dit gesprek te voeren, stel dit dan uit. Na enige tijd lukt het u wellicht beter en bent u ook beter in staat om vragen te stellen. Voor u als ouder is het ook een gesprek waarin mogelijk een lange periode van betrokkenheid met een zorgverlener wordt afgesloten. Het is belangrijk om hier aandacht voor te hebben. Als u geen behoefte heeft aan een nagesprek, geef dit dan ook gerust aan.