Mensen die u helpen - rouwbegeleiding

Na het afscheid

Rouwen is een heel intens en pijnlijk proces. Zoals al eerder beschreven doet iedereen dat op zijn of haar eigen manier en is er geen goed of fout. Rouwen hoort bij een ingrijpend verlies. Hiervoor is het primair van belang dat u veel steun voelt in uw eigen omgeving, van uw partner, familie en vrienden. Het is niet meteen nodig om professionele hulp in te schakelen als u deze steun ervaart.

Het kan zijn dat er een moment komt dat u het gevoel hebt dat u meer nodig heeft dan  enkel de steun uit de omgeving. Hierna beschrijven we enkele situaties waarbij professionele hulp zinvol kan zijn.

Een professionele ondersteuning

Na het afscheid hebben veel ouders het gevoel in een diep donker gat te vallen dat geen bodem lijkt te hebben. De zin van het leven kan zich dan als een hele grote vraag voortdurend aan je opdringen. In die eerste periode is het vooral van belang dat er mensen om u heen staan, die bij uw verdriet kunnen blijven, mensen die uw verdriet niet kleiner willen maken of ‘op willen lossen.’ Als u desondanks het gevoel hebt dat u onvoldoende vat krijgt op uw verdriet of dat het niet lukt om werkelijk uiting te geven aan uw pijn dan kan professionele rouwbegeleiding helpend zijn. Ook wanneer u behoefte hebt om uw verhaal of uw vragen te delen met een ‘buitenstaander’ die uw gevoelens kan duiden, is er professionele ondersteuning.

Een gestolde rouw

Het komt ook voor dat mensen een tijd lang hun verdriet wegstoppen, niet toelaten of verdoven. In het begin kan dat helpen om op de been te blijven, maar als dit langer aanhoudt is het niet goed voor uw gezondheid. Dit wordt ook wel ‘gestolde rouw’ genoemd. Op een bepaald moment is het nodig om stil te staan bij uw gevoelens en de impact van het verlies van uw kind op uw leven. Dat hoeft niet in één keer, maar kan ook in kleine stappen. Herkent u bij uzelf dat u uw gevoelens wegstopt of verdooft, overweeg dan om een afspraak te maken met een professional.

Hoe verder met de opvoeding?

Als ouder van een overleden kind is het een hele klus om naast je eigen verdriet er ook voor je kinderen te kunnen zijn. En om ervoor te zorgen dat zij, ondanks het verlies van hun broer of zus, toch zo gezond mogelijk op kunnen groeien. Opvoeden gaat gewoon door, maar hoe doe je dat, als je zelf vol verdriet zit? Ook met deze vragen kunt u terecht bij een deskundige op het gebied van rouw bij kinderen en jongeren. Het kan zijn dat u met enkele ondersteunende gesprekken voldoende handvatten hebt om verder te kunnen. Of de rouwbegeleider werkt zelf met uw kind en/of met het hele gezin om u handvatten te geven.

Het bespreken wat je wil van elkaar

Het is voor ouders en kinderen niet eenvoudig om het verdriet samen te delen. Ook al is iedereen dezelfde persoon verloren, toch is het verlies voor ieder gezinslid anders. Voor de een is het de oudste broer, voor de ander de broer op wie je het meest leek of het kind waar je het meest zorgen over had. Het komt vaak voor dat ieder gezinslid op zijn eigen eilandje van verdriet terechtkomt, vaak ook om de ander niet te belasten met jouw verdriet. Samen delen lukt dan niet altijd. Een ‘keukentafelgesprek’ met een rouwdeskundige erbij kan helpen om gevoelens met elkaar te delen en uit te spreken wat je graag wilt van elkaar, wat je helpt.